Thời gian: 28/06/2022 03:04

CỬ TRI 7 PHƯỜNG QUẬN NGÔ QUYỀN: KIẾN NGHỊ THÀNH PHỐ TIẾP TỤC TRIÊN RKHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ; GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM MỘT SỐ DỰ ÁN CHẬM TRIỂM KHAI, KÉO DÀI

Sáng 28-6, tại Trung tâm Chính trị - Hành chính quận Ngô Quyền, đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường Vụ thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy cùng thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri các phường: Máy Tơ, Gia Viên, Lạc Viên, Cầu Tre, Máy Chai, Vạn Mỹ và Đông Khê thuộc quận Ngô Quyền

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn