Thời gian: 02/03/2022 02:31

Ngày 25/02/2022, UBND thành phố UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND thành phố Quy định về an toàn phòng cháy đối với loại hình hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian qua trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy với loại hình hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Cụ thể, từ ngày 15/11/2021, toàn quốc xảy ra 1.218 vụ cháy trong đó có 467 vụ cháy nhà ở hộ gja đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm 38 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại 43,68 tỷ đồng. Tại thành phố Hải Phòng, trong 03 năm qua đã xảy ra 109 vụ cháy nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh gây thiệt hại trên 60 tỷ đồng (năm 2019 xảy ra 43 vụ, năm 2020 xảy ra 26 vụ và năm 2021 xảy ra 40 vụ).

Ngày 25/02/2022, UBND thành phố UBND thành phố Hải Phòng Ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND thành phố Quy định về an toàn phòng cháy đối với loại hình hộ gia đình, nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, quy định này quy định trách nhiệm và nội dung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn TP Hải Phòng. Quy định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn TP Hải Phòng có liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất.

 

Theo đó, trách nhiệm chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân liên quan: Chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động liên hệ, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan Công an để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, huấn luyện về phòng cháy chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, địa phương tổ chức; tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương…

Theo quy định, đối với nhà ở riêng lẻ, tài sản, vật tư, chất cháy phải được bố trí, sắp xếp gọn gàng, không cản trở đường, lối thoát nạn, bảo đảm việc sơ tán người và tài sản nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy. Không bố trí chất, vật liệu dễ cháy tại ví trí sử dụng ngọn lừa trần hoặc nơi thường xuyên chịu tác động của nhiệt. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện và tiến hành sửa chữa, thay thế hoặc ngắt điện tới các thiết bị điện, đường dây dẫn điện hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Mỗi nhà ở riêng lẻ cần có dụng cụ, phương tiện chữa cháy phù hợp ở mỗi tầng đảm bảo chữa cháy được kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Trong trường hợp nhà có 01 lối thoát nạn, cần bố trí thêm phương án thoát nạn khác, có thể là cầu thang sắt ngoài trời, ống tụt hoặc thang dây, dây thả chậm; hoặc nhà có nhiều tầng (kể cả tầng hầm) cần phải có giải pháp chống cháy lan và ngăn khói giữa các tầng.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, cá nhân phải bố trí 02 lối thoát nạn, nhà có tầng sân thượng phải bố trí thông thoáng; không xây bít ô thông tầng để không ảnh hưởng đến thoát khói tự nhiên. Cửa chính của nhà thoát nạn ra ngoài phải sử dụng cửa có bản lề.  Đối với nhà có tầng hầm, tầng nửa hầm phải có giải pháp ngăn khói, ngăn cháy lan lên tầng trên qua cầu thang bộ, giếng thang máy, trục kỹ thuật thông tầng.

Cùng với đó, sắp xếp, bảo quản hàng hóa phải theo từng loại, có cùng tính chất, đặc điểm, hàng hoá sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, không cản trở lối đi, lối thoát nạn; không bố trí nơi đun nấu, thờ cúng trong khu vực kinh doanh, sản xuất có chứa chất dễ cháy. Công tác thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo và sửa chữa hệ thống điện trong nhà phải tuân thủ theo quy định QCVN 12:2014/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng…

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn