Thời gian: 29/07/2022 08:03

Quận Ngô Quyền: Huy động hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Lãnh đạo quận Ngô Quyền trực tiếp tuyên truyền vận động hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray.

 Chiều 29/7, quận Ngô Quyền thành lập Đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận dẫn đầu thực địa kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray – Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1 và Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1).

Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án, thời gian qua, Quận ủy, UBND quận Ngô Quyền đã tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Đối với Công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đường Lạch Tray có tổng diện tích thu hồi đất là 3.373,8m2 thuộc địa bàn các phường: Lạch Tray, Đằng Giang và Lê Lợi, ảnh hưởng tới 13 tổ chức và 172 hộ. Đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động, đã có 77 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. UBND quận phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Lãnh đạo quận Ngô Quyền kiểm tra tiến độ GPMB Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1) có tổng diện tích đất thu hồi là 10.271,1 m2 thuộc địa bàn các phường: Đồng Quốc Bình, Lạch Tray và Đằng Giang, ảnh hưởng tới 05 tổ chức và 137 hộ gia đình, cá nhân. Trước mắt, UBND quận tập trung công tác giải phóng mặt bằng đối với 22 hộ thuộc phường Đồng Quốc Bình để phục vụ thi công tuyến đường nội bộ thi công hạ tầng kỹ thuật phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Khu chung cư HH1-HH2 Đồng Quốc Bình. Đến nay, đã có 14/22 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 08 hộ chưa chấp hành nhận tiền và bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án.

Kiểm tra thực tế tiến độ GPMB tại các Dự án, Đoàn công tác đã trực tiếp đến các hộ dân có đất bị thu hồi thực hiện Dự án để trao đổi, lắng nghe các kiến nghị của từng hộ dân, nghe báo cáo phương án của UBND phường và đơn vị chuyên môn trong quá trình triển khai nhằm đưa ra những giải pháp tháo gỡ hợp lý, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Đoàn công tác cũng mong muốn các hộ gia đình, cá nhân chấp hành nhận tiền và sớm bàn giao mặt bằng để Dự án được thi công đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Nguồn: Cổng thông tin Điện tử thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn